Enter Title

Spårkarta Terrängbanan

Här ser ni alla våra bansträckningar som finns uppmärkta idag.
Det senaste tillägget är vår grönmärkta 6,6 km långa "Sexan, Viltstigen".
Det saknas dock en bana på kartan, som blev uppmärkt v15. Det är en  11,7 km lång bana som är märkt med 2 x 2 cm stora reflexbitar
som syns även på dagen. Man måste verkligen hålla upp blicken för att kunna följa sträckningen. Den nya banan kommer att läggas in på denna spårkarta så snart vi hinner. Stora delar av stigarna i norra änden på kartan används till banan.
Namnet på den nya banan blir "Tolvan, Trailspåret"

Strömstad Löparklubb
c/o FöreningsNavet
Strömsvallen
452 32 Strömstad
Tel: 0526-606 24